ยากันยุง อันตรายต่อเด็กเล็กหรือไม่ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ?

  การใช้ยากันยุงเป็นวิธีหนึ่งที่ปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลโรคร้ายจากยุง เช่น ไข้เลือดออก ไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นต้น แต่มักมีข่าวเกี่ยวกับอันตรายที่แฝงมากับยากันยุงให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง คุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือกใช้ยากันยุงให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อลูกน้อย โด…อ่านต่อ