นกโดโด (DoDo)

สัตว์จำพวกนกที่บินไม่ได้มีถิ่นอาศัยอยู่ที่เกาะมัวริเชียส (Mauritius) ในมหาสมุทรอินเดีย เกาะแห่งนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ ทำให้นกโดโดไม่มีศัตรูใดๆ ตามธรรมชาต ในปี ค.ศ. 1627 เซอร์ โทมัส เฮอร์เบิร์ท ชาวอังกฤษ เดินทางมายังเกาะแห่งนี้ เขาได้เล่าถึงนกโดโด ไว้ว่า ” เป็นนกตัว…อ่านต่อ