Titanoboa cerrejonensis งูยักษ์จากแซร์อาโฮน

ไททันโอโบอา แซร์อาโฮนเอนซิส เป็นชื่องูยักษ์ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับงูไม่มีพิษจำพวกโบอา มีชีวิตอยู่ในยุคพาลีโอซีนราว 60-56 ล้านปีก่อน ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 30-34 องศาเซลเซี read more