pleistocene park ฟื้นอดีตโลกหมื่นปี

ฝูงไบซันยุโรปกลางทุ่งของอุทยานพลีสโตซีน

ในยุคน้ำแข็งสุดท้าย สัตว์ใหญ่นานาชนิดเคยอยู่ในไซบีเรียอันเป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชีย ปัจจุบันสัตว์เหล่าสูญพันธุ์ไปจากดินแดนนี้เกือบหมดแล้วและบ้างก็สูญพันธุ์ไปจากโลกโดยสิ้นเชิง ทว่าได้มีคว read more