Marsupial lion นักล่าปลายยุคน้ำแข็ง

สิงโตมาซูเพียล หรือ Thylacoleo carnifex คือสัตว์ดึกดำบรรพ์ ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในช่วงปลายยุคน้ำแข็งหรือช่วงปลายของสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch) ระหว่าง 1,600,000-46,000 ปีก่อน ในบริเวณทวีปออ read more