Gigantophis งูบรรพกาลที่เคยมีอยู่จริง

Gigantophis garstini คืองูยักษ์ที่มีชีวิตอยู่จริงเมื่อประมาณ 40-35 ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุค Eoceneเป็นงูสายพันธุ์สมัยใหม่ที่มีใหญ่ ขนาดประมาณ 9.3-10.7 เมตร น้ำหนักราว 455 กิโลกรัมด้รับการอธิบายครั้งแรก read more