8 สายพันธุ์กลับมาใหม่ ทั้งที่โลกลงมติว่ามัน ‘สูญพันธุ์’ ไปแล้ว

มีบางคนเคยกล่าวว่าการสูญพันธุ์เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของธรรมชาติ ที่ทำให้สัตว์และพืชบางสายพันธุ์หายหน้า หายตาไปเฉยๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพวกมัน เหลือเป็นคำถามที่ไม่มีใครต read more