แมลงปอ เป็นสัตว์ที่บรรพบุรุษเคยเป็นสัตว์โลกล้านปีมาแล้ว

แมลงปอ...สัตว์โลกล้านปี

จากซากของ ฟอสซิลที่ขุดพบทำให้สันนิฐานว่าแมลงปอเคยอยู่ในทะเลมาก่อน แล้วจึงมีวิวัฒนาการขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและในน้ำจืด แมลงปอในอดีตมีขนาดใหญ่โตมาก ขนาดความยาวของปีกทั้งสองข้างรวมกันยาวประมาณ 29 นิ้ว เป็น read more