แมงมุมโบราณมีหาง ถูกพบในอำพันอายุกว่า 100 ล้านปี

นักโบราณคดีจาก University of Kansas ร่วมกับนักวิจัยจากประเทศจีน เยอรมนี ประเทศอังกฤษ ได้ตรวจสอบอำพันที่ถูกค้นพบในประเทศพม่า เป็นแมงมุมที่มีชื่อว่า Chimerarachne ถูกเก็บอยู่ในอำพันที่สมบูรณ์ ขนาดเล็กปร read more