หน้าทึ่ง!! พบฟอสซิลลูกงูเก่าแก่ถึง99ล้านปี

พบฟอสซิลลูกงูเป็นครั้งแรก

ทีมนักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนและแคนาดาพบฟอสซิลลูกงูยุคดึกดำบรรพ์เป็นครั้งแรก ในก้อนอำพันอายุ 99 ล้านปีซึ่งขุดได้จากประเทศเมียนมา ทั้งยังพบฟอสซิลคราบงูจากงูที่ตัวโตกว่าในอำพันโบราณอีกก้อนหนึ่งด้วย ศาสตราจ read more