พบอีกกุญแจไขปริศนาสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นบก

นักวิทยาศาสตร์พบอีกกุญแจไขปริศนาสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นบก เผยฟอสซิลสัตว์สี่ขายุคดีโวเนียนในอดีตที่ขุดพบจากแอฟริกาใต้ บ่งบอกสัตว์ดึกดำบรรพ์วิวัฒนาการจากปลาขึ้นสู่บกจากทั่วโลก ไม่จำกัดแค่พื้ read more