Megapiranha ปิรันยายักษ์ในอาร์เจนตินา

Megapiranha-2

Megapiranha ปิรันยายักษ์ในอาร์เจนตินา

Megapiranha เป็นชื่อของสกุลปลาน้ำจืด จำพวกปลาคาราซินที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จัดได้ว่ามันเป็นปลาปิรันยาขนาดยักษ์ด้วยขากรรไกรล่าง (พรีแม็กซิลลา) และแถวฟันคดเคี้ยวที่ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 2009
โดยมันอาศัยอยู่ในยุคไมโอซีน ตอนปลายราวระหว่าง 8-10 ล้านปีมาแล้ว

Megapiranha-1

ในบริเวณพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินาในปัจจุบัน ด้วยมีการพบแค่ฟันกราม แต่ยังไม่พบส่วนของร่างกาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมันไม่ได้มาก แต่มีการสันนิษฐานกันว่าพวกมันมีขนาดราว 70 เซนติเมตร มีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัม ขากรรไกรที่แข็งแรงจะสร้างแรงกัดอยู่ที่ระหว่าง1,240-4,749นิวตัน