Megalania พี่ใหญ่ช่วงปลายยุคไพลสโตซีน

เมกะลาเนีย คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Varanidae และสกุล Varanus ซึ่งเป็นวงศ์และสกุลเดียวกับเหี้ยในปัจจุบัน พวกมันมีขนาดใหญ่มากถึง 5.5 เมตร หนักได้ราว 600 กิโลกรัม ซึ่งถือได้ว่าใหญ่กว่าสายพันธุ์ในปัจจุบันถึง 2 เท่า และใหญ่กว่ามังกรโคโมโด

พวกมันมีการกระจายพันธุ์ในบริเวณทวีปออสเตรเลียยุคปัจจุบัน และได้สูญพันธุ์ไปเมื่อราว 45,000-50,000 ปีก่อน ช่วงปลายยุคไพลสโตซีน หรือ ยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคน้ำแข็ง เชื่อกันว่า เมกะลาเนียเป็นสัตว์นักล่าที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ด้วยมีฟันและกรามแหลมคมขนาดใหญ่ รวมถึงมีพิษและพฤติกรรมเช่นเดียวกับมังกรโคโมโด

คาดว่าอาหารโปรดของพวกมันคือ ไดโปรโตดอน และมีคู่แข่งเป็นสิงโตมาซูเพียล ซึ่งหลังจากเมกะลาเนียได้เป็นที่รู้จักในครั้งแรก ก็มีรายงานเข้ามาเรื่อยๆว่าพบสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่คล้ายกับเมกะลาเนีย ในป่าดิบชื้นของออสเตรเลียและนิวกินี แต่ทว่าไม่มีหลักฐานและไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์อีกด้วย