Liopleurodon กิ้งก่าทะเลยุคจูราสซิก

ไลโอพลัวเรอดอน แปลว่า “กิ้งก่าฟันเรียบด้าน” เป็นสกุลกิ้งก่าทะเลในตระกูลสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกกันว่า ไพลโอซอร์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในกลางยุคจูราสสิค ประมาณ 160-155 ล้านปีก่อน ช่วงกลางยุคมีอยู่ 2 ชนิดคือ Liopleurodon ferox และ Liopleurodon pachydeirus ส่วนอีกชนิดชื่อ Liopleurodon rossicus อยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิค อยู่ในทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่ยุโรป ซึ่งแหล่งฟอสซิลที่สำคัญ ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และรัสเซีย

Slot Online

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทะเลแม้ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไป ไม่สามารถขึ้นจากน้ำ ช่วงเวลาผสมพันธุ์จะอยู่ในเขตน้ำตื้น ออกลูกเป็นตัว ขนาดตัวประเมินได้จากฟอสซิล กะโหลกศีรษะมีความยาวประมาณ 1 ใน 7 ของลำตัว จากกะโหลกใหญ่สุดของ L. ferox ที่ยาวถึง 1.5 เมตร ทำให้เชื่อว่าตัวเต็มๆความยาว 5-7 เมตร หนัก 1-2.5 ตัน ส่วนรูปลักษณ์มีขาเป็นพายแข็งแรง คาดว่าสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากจากพลังขับดันของขา มีขากรรไกรยาวพร้อมฟันแหลมคม และสามารถรับรู้กลิ่นได้ดี โดยมันจะได้กลิ่นเหยื่อตั้งแต่ระยะไกล นอกจากนี้บางครั้งพวกมันมักจะแอบซุ่มในเขตน้ำตื้นเพื่อรอเหยื่อด้วย ซึ่งมีทั้งกลุ่มจระเข้ทะเล ปลาใหญ่ลีดส์อิชธีส์ หรือแม้แต่ไพลโอซอร์ด้วยกันเอง