Estemmenosuchus

รูปร่างเหมือนไดโนเสาร์หากแต่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์กลุ่ม Dinocephalia (สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง) รูปร่างใหญ่โต เงอะงะ กะโหลกใหญ่ จุดเด่นคือมันมีนอเหมือนแรด มีเขาเหมือนกวางใหญ่และแปลก มีฟันที่แหลมคมเหมือนสุนัขแต่ใหญ่กว่า แต่ถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุอาหารที่มันกินแน่นอนแต่คาดว่ามัน คงจะเป็นสัตว์กินไม่เลือก (มีสองชนิดอีก คือ พวกกินพืชและกินเนื้อ) แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและไม่อยากจะเข้าใกล้เลยนะเนี้ย ปัจจุบันมีการพบซากของสัตว์นี้ในรัสเซีย ช่วงที่พบจากการตรวจสอบมันอาศัยอยู่ในยุค เพอร์เมียน (Permian) แต่ซากที่พบมันมีน้อยทำให้ยังต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวมันให้มากยิ่งขึ้นไปอีก