The Climbing Dwarf

The Climbing Dwarf

บรรพบุรุษและญาติพี่น้องของเรามีลักษณะอย่างไรเมื่อพวกเขาวิ่งหนีไปทั่วโลก Permian? นี่เป็นคำถามที่ยากมากที่จะตอบ ประเพณีที่จัดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เราเคยเรียกพวกเขาว่า “สัตว์เลื้อยคลานเหมือนสัตว์เลี read more

วิวัฒนาการของมนุษย์

  วิวัฒนาการ ในความหมายทั่วไป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง ในลักษณะจองการค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขึ้นโดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปล read more