แมลงปอ เป็นสัตว์ที่บรรพบุรุษเคยเป็นสัตว์โลกล้านปีมาแล้ว

แมลงปอ...สัตว์โลกล้านปี

จากซากของ ฟอสซิลที่ขุดพบทำให้สันนิฐานว่าแมลงปอเคยอยู่ในทะเลมาก่อน แล้วจึงมีวิวัฒนาการขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและในน้ำจืด แมลงปอในอดีตมีขนาดใหญ่โตมาก ขนาดความยาวของปีกทั้งสองข้างรวมกันยาวประมาณ 29 นิ้ว เป็นแมลงที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแมลงของยุคนั้นทั้งหมดที่มนุษย์รู้จัก หลังจากนั้นแมลงปอได้มีวิวัฒนาการของขนาดและรูปร่าง จนกระทั่งตัวเล็กลงมาเรื่อย ๆ ปัจจุบัน

พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดยาวจากปลายปีกทั้งสองข้างเหลือเพียง 7.5 นิ้วเท่านั้น ปีกของแมลงปอมีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นเวลานับล้าน ๆ ปี เพื่อใช้สำหรับกระโดดและบินไปในอากาศ มีความบางเบาและยืดหยุ่นมากขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นปีกบางใสที่มีเส้นปีกสานกันอยู่เป็นโครงร่างเช่นในปัจจุบัน

ลักษณะ ลักษณะโดยทั่วไปของแมลงปอ คือ มีลำตัวยาวเรียว ปีกสองข้างบางใสมีเส้นปีกที่สานกันถี่ละเอียดเป็นโครงคล้ายร่างแห หัวใหญ่ มีตารวม ทำให้สามารถมองเห็นได้รอบตัว หนวดสั้น เล็กเหมือนเส้นขน ยาวประมาณ 5 – 8 ปล้อง โคนหนวดปล้องแรกจะใหญ่หนาและค่อย ๆ เรียวไปจนถึงปล้องสุดท้าย ปากเป็นแบบกัดกิน ขากรรไกรแข็งแรง ส่วนอกมี 3 ปล้อง

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการค้นพบแมลงปอมากกว่า 295 ชนิด และมีการค้นพบพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

การผสมพันธุ์

แมลงปอจะผสมพันธุ์กันบนบก เมื่อตัวเมียวางไข่ ตัวเมียจะใช้อวัยวะส่วนท้องแหย่ลงไปในน้ำ แล้ววางไข่ติดกับพืชน้ำ เมื่อฟักเป็นตัว จะมีลักษณะแตกต่างไปจากตัวเต็มวัย คือ ไม่มีปีก อาศัยอยู่ในน้ำ จับสัตว์น้ำเล็ก ๆ กินเป็นอาหาร เราเรียกกันว่า ตัวโม่ง จะอยู่ในน้ำราว 1 ปี จึงคลานขึ้นมาบนบก แล้วลอกคราบออกกลายเป็นตัวเต็มวัยออกบินหากินและผสมพันธุ์ต่อไป

วงจรชีวิตของแมลงปอ แมลงปอมักจะรวมกันเป็นฝูงอยู่บริเวณที่มีแหล่งน้ำ สระน้ำ บึง ปกติแมลงปอที่โตเต็มที่จะมีชีวิตอยู่ได้นาน 30 – 45 วัน ในช่วงก่อนฤดูหนาว แมลงปอจะจับคู่ผสมพันธุ์กัน ต่อมาแมลงปอตัวเมียจะวางไข่ลงในน้ำ หรือติดกับต้นพืชน้ำ จะวางไข่ครั้งละประมาณ 400 – 600 ใบ ไข่ใช้เวลาประมาณ 3 – 7 วัน ในการฟักเป็นตัวอ่อน

ตัวอ่อนจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและลอกคราบไปเรื่อย ๆ โดยจะลอกคราบประมาณ 9 ครั้ง ใช้เวลา 2 – 3 เดือน จึงลอกคราบครั้งสุดท้าย แต่บางชนิดใช้เวลาประมาณ 12 เดือน จึงลอกคราบครั้งสุดท้าย โดยคลานขึ้นมาพ้นน้ำ ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยต่อไป.