เกี่ยวกับเรา

สัตว์ดึกดำบรรพ์ มีสายพันธ์ มีหลากหลายชนิด ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ เว็บเราเลยรวมสัตว์ดึกดำบรรพ์ ทั้งสูญพันธุ์แล้ว และยังไม่สูญพันธุ์ มาให้ผู้ใช้ ศึกษาสัตว์เหล่านี้ว่ามีชิวิตเป็นอยู่อย่างไร และอีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ถูกค้นพบในสถานที่ต่างๆอีกด้วย ทำให้เว็บนี้อาจเป็นที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก