ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของผีเสื้อ อายุกว่า 200 ล้านปี

ฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของผีเสื้อ อายุกว่า 200 ล้านปี

กลุ่มนักบรรพชีวินวิทยานานาชาตินำทีมโดย Timo van Eldijk และ Bas van de Schootbrugge ได้พบซากดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของแมลง พวกเขาได้ทำการตรวจสอบเกล็ดปีกของฟอสซิลที่มีประมาณ 70 ชิ้น และเศษหิน ที่พบทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี

จากการตรวจสอบที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances พบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในอันดับเลพิดอปเทรา (Lepidoptera) โดยชี้ให้เห็นว่าการสูญพันธุ์ยุคไทรแอสซิกราว 201 ล้านปีมาแล้วไม่ได้ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพวกมัน และแสดงให้เห็นว่าเป็นผีเสื้ออาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 200 ล้านปีแล้ว ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าอาจมีต้นกำเนิดแต่ยุคครีเทเชียส145 – 66 ล้านปีสมัคร Goldenslot

ยุคไทรแอสซิก เป็นยุคหนึ่งทางธรณีกาลของโลก ตรงกับช่วงเวลาประมาณ 252.17ล้านปีมาแล้วยุคไทรแอสซิกเป็นยุคแรกของมหายุคมีโซโซอิก อยู่หลังยุคเพอร์เมียนและอยู่หน้ายุคจูแรสซิก จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดยุคไทรแอสซิกกำหนดจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์มากมาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถกำหนดจากชั้นหินได้แน่นอน